11 Eylül 2016 Pazar

“ Bu öğrendiklerimiz gerçek hayatta ne işimize yarayacak?”

Bunu bilemezsiniz. Bu size ve karşınıza çıkan sorunlara bağlıdır. Bilgi size karar vermeniz için ve sorunlarınızı çözmeniz için gerekir.

Örnek bir benzetme ile açıklayalım.
Elinizde bir miktar para var siz bana bununla ne alınacağını soruyorsunuz. Muhtemelen almak istediğiniz bir şey alacaksınız. Tabii gittiğiniz pazarda olan ürünler arasından seçim yaparak. Pazarda olmayan şeyi satın alamazsınız.
 Aynı şekilde hayalini kurmadığınızı da paranızın yetmediğini de satın almanız mümkün değildir.

 Kendisine sunulan bilginin ne işe yarayacağını soran kişi aslında öğrenmemek için bahaneler arıyor olabilir.

Bilen daha iyi görür, daha iyi duyar, daha iyi tat alır daha iyi anlar.

Bilgiyle karşılarsınız, onu işlersiniz sonra da unutursunuz. Bu süreç sizin kafa yapınızı ve düşüncelerinizi etkiler, geliştirir. Bir doktor adayı tuğla gibi kitapları çalışır. Bir kısmını sınavda hatırlar. O hatırladıklarını da daha sonra unutur, unuttuğunu sanır. Aradan zaman geçer. fakülte biter doktor olur. Hastayı birkaç dakika muayene eder hastalığını ve tedavisini bilir, bulur, söyler.

Bilgi sizi farklılaştırır.
Bilgi insandır.
 Bilgi sizsiniz.


1 Haziran 2016 Çarşamba

YAYGIN EĞİTİM NEDİR?


Resmi okul ortamının dışında gerçekleşen yaygın eğitim özetle deneyimden öğrenmek olarak kabul edilebilir. Gerçek hayatta gerçek problemlerle karşılaşan birey bunları çözmek için akranlarına, büyüklerine ya da meslektaşlarına danışabilir, çeşitli denemeler yapabilir. Bu şekilde çeşitli öğrenme fırsatları oluşur. Oyun oynayan çocuklar, meslektaşıyla çay içen çalışanlar, bir işi başarmak için bir araya gelmiş takımlar yaygın eğitimin gerçekleşebileceği ortamlar yaratır. Belirli amacı ve genel bir faaliyet planı vardır ancak detaylı ve resmi bir şekilde hazırlanmış bir programa bağlı değildir.
Yaygın Eğitim gençlerde; kendilerinin ve toplumun problemlerini üretken bir şekilde çözebilecek sorumluluk sahibi bilinçli bir kişilik geliştirmeyi amaçlar. Bu sayede bireyde toplumun aktif bir üyesi olarak anlamlı bir hayat sürebilme yeterliliği gelişecektir.
Yaygın Eğitimin Aşağıdaki Amaçları Güder;
• Eleştirel düşünceyi geliştirmek
• Mesleki, kişisel ya da sosyal alanlarda uygulanabilecek beceriler geliştirmek.
• Kişinin kendini ortaya koyabileceği yeteneklerini keşfedebileceği ve gücünü sınayabileceği ortamlar yaratmak.
• Açık iletişimi, fikir alışverişini, girişimciliği, bilinçli olmayı ve bağımsızlığı teşvik etmek.
• Genç bireye çevresini algılamasına yardımcı olması için belirli bir bakış açısı kazandırmak.

Yaygın Eğitim Prensipleri
• Gönüllü katılımcılık: Kişi özgür iradesi doğrultusunda katılacağı faaliyetin cinsine, süresine ve zamanlamasına karar verir.
• Belirli bir çevrede gerçekleşir.
• Öğrenme sürecine aktif katılım.
• Bütüncül yaklaşım: Duygular, eğitim amaçları, birey ve grup bütün olarak ele alınır. Hiçbir birey gözardı edilmez yada kayırılmaz. Amaç gerçekleşen deneyimi gerçek hayatla ilişkilendirebilmektir. Duygusal, fiziksel ve bilişsel metotlar Bir arada kullanılır.
• Kişi dış koşullardan bağımsız olarak kendi içinde güçlü, özgüvenli ve öz yeterlidir.
• Deneyimlerden öğrenmeye dayanır.
• Açık ve samimi iletişim ortamı: Yaygın eğitim kişilerin kendi hayatlarını, deneyimlerini, zayıf yönlerini hata yapma yada eleştirilme korkusu olmadan paylaşabileceği bir ortam gerektirir.
• Rekabetçi olmaktan ziyade işbirliği öne çıkarılır.
• Grup odaklı öğrenme: Grup toplumun mikro ölçekli bir örneğidir. Bu yüzden kişiler arası ilişki becerileri. Ortak karar alma ve çatışma çözme becerileri, iş bölümü ve dayanışma gibi yeterlilikler ancak grup içinde kazanılabilir.
• Bu yazıda gençler ön plana alınmış olsa da yaygın eğitim her zaman, her yerde, herkese eğitim prensibiyle özetlenebilir.


Kaynaklar:Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
HANDBOOK FOR PEOPLE WORKING WITH YOUTH GROUPS-Non-formal education practice in Lithuania (Ž.Gailius, A. Malinauskas, D. Petkauskas, L. Ragauskas-) file:///C:/Users/Harun/Desktop/Handbook-for-people-working-with-youth-groups.pdf