12 Haziran 2015 Cuma

KİŞİLERİ TANITMAKKişileri tanıtırken ihtiyaç duyacağınız sıfatlar;
rich – zengin X poor- fakir
brave-cesur
young-genç X old- yaşlı
beautiful – güzel X ugly –çirkin
angry – sinirli X calm- sakin
careful- dikkatli X careless- dikkatsiz
interesting- ilginç X boring -sıkıcı
crazy- çılgın
lucky – şanslı X unlucky- şanssız
famous- ünlü
dangerous- tehlikeli
friendly- arkadaş canlısı
popular- popüler
fat- şişman X thin- zayıf

Harun Barış Tahtacı
Ders Notları
haruntahtaci@gmail.com