13 Mayıs 2015 Çarşamba

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM


Bir sınıf düşünün. Duvarda bir tahta yanında öğretmen masası, öğretmen masasına bakan düzenli sıralar var. Öğretmen alanında uzman ve otoritedir. Öğretmen bilgi verir, öğrenci alır. Öğretmen anlatır öğrenci dinler. Öğretmen soru sorar öğrenci cevap verir. Öğretmen ne kadar aktif ise o kadar iyi bir öğretmen, öğrenci ne kadar pasif ise o kadar iyi bir öğrencidir. Tanıdık geldi mi? Eminim birçoğunuz hayatının bir döneminde öğretmen merkezli bu eğitim şekline maruz kalmışsınızdır.Peki bu eğitim şekli kötü müdür? Öğretmenin öğrencilerine bilgi aktarmasının nesi yanlıştır?

- Her bir öğrenci tek ve benzersizdir. Her biri farklı şekillerde ve farklı hızlarda öğrenir.
- Her bir öğrencinin konuyla ilgili deneyimi ve bilgisi vardır.
- Sürekli dinleyici kalmak dikkati toplamayı imkânsız hale getirir.

Bu sayılan gerçekler öğretmen merkezli eğitimin dikkate almadığı hususlardır.

Alternatifi nedir? Tabi ki öğrenci merkezli eğitim.


Öğrenci merkezli eğitim: “Öğrencilerin; İlgilerini, isteklerini, becerilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde öğretim yaşantılarının düzenlenmesidir.”

Peki, bu düzenleme nasıl yapılacak?
Öğrenci merkezli eğitimde öğretmenin ve öğrencilerin her birinin diğerinden öğrendiği bir sürece işaret eder. Kabaca ifade edecek olursak öğrenciyi mümkün oldu kadar öğrenme-öğretme işinin bir parçası haline getirir. Bu kabaca ifade edilen durumu pratik örneklerle açalım. Aşağıdaki durumlar öğrenci merkezli bir eğitime işaret eder.

1. Öğrenciler grup çalışmaları yapar ve birbirinden bir şeyler öğrenir.
2. Öğretmen her şeyi bilen değildir. Onun yerine grubun aktif bir katılımcısı, yardımcı kaynak ve düzenleyicidir. Ayrıca her hata öğretmen tarafından düzeltilmez bir çoğu öğrenciler tarafından düzeltilir.
3. Ders araç gereçlerinin bir kısmı ya da tamamı öğrenciler tarafından hazırlanır.
4. Sorular sadece öğretmen tarafından sorulmaz. Herkes sorabilir herkes cevaplayabilir. Açık bir müzakere ortamı vardır.

Özetle; eşsiz özeliklere ve deneyime sahip bir birey olarak eğitim- öğrenme ortamında ne kadar varsanız o kadar öğrenci merkezli bir eğitim alıyorsunuz demektir.

Yazan: Harun Barış Tahtacı
İngilizce Öğretmeni

Kaynakça;
Learner-centered Teaching and Education at USC: A Resource for Faculty -Provided by the Committee on Academic Programs and Teaching (CAPT) Learner-Centered Task Force 2005-2006 http://uretim.meb.gov.tr/egitekhaber/s83/yazarlar/%C3%96%C4%9Erenc%C4%B0%20merkezl%C4%B0%20e%C4%9E%C4%B0t%C4%B0m.htm
http://talimterbiye.mebnet.net/ogrenci%20merkezli%20egitim/ogrencimerkezliegitim.html
Learner-based Teaching- Colin Campbell and Hanna Kryszewska Oxford University Press 1992
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder